قانون درون

...تكنوازي براي دو صدا...

جهان!

 

جهان در چه زماني تشكيل شد؟

اگر آنطور كه اخترشناسان عقيده دارند جهان مرتب در حال بزرگتر شدن باشد پس زماني بايد كوچكتر از اين بوده باشد.

در گذشته اي خيلي دور تمام كهكشانها در فضاي كوچكي متراكم بوده اند و سپس احتمالا انفجاري باعث شده كه آن كهكشانها از هم جدا شوند و در فضاي بزرگتري پراكنده شوند اين انفجار بزرگ كه اغلب آنرا "بيگ بنگ" مينامند حدودا 15000 ميليون سال قبل اتفاق افتاده است http://www.fossilmuseum.net/paleo/paleoposts/bigbang/bigbang.jpg                

جهان تا چه اندازه بزرگ است؟

هيچ كس با اطمينان نميتواند بگويد جهان چقدر بزرگ است.شايد بتوان تنها قسمتي از جهان را با كمك تلسكوپ ديد البته اختر شناسان مطمئن نيستند نوري كه از دورترين اجسام سماوي به زمين ميرسد در خط مستقيم حركت كند.خطوط ممكن است منحني باشد و اجسام و اجرام سماوي را نزديكتر از آنچه كه هستند نشان دهند. هر چند كه آنها ميتوانند به اندازه ي 15000ميليون سال نوري از كره زمين دور باشند!

آيا جهان را انتهايي است؟

هيچ كس جواب اين سوال را نميداند . اختر شناسان معتقدند كه جهان مرتب در حال افزايش و بزرگ شدن است. شايد اين رشد و افزايش جهان براي هميشه ادامه داشته باشد و جهان هرگز انتهايي نداشته باشد.البته ممكن است اين رشد آهسته تر شود ويا شايد متوقف هم گردد و بعد از آن جهان كوچك و كوچكتر شود و سر انجام كهكشانها به هم نزديك شده و با هم برخورد كنند و يكديگر را منهدم نمايند...

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:3  توسط پسر تابستونی  |